anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC EURUSD NGÀY 06/12/2021

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chờ buy vùng giá như hình, sl tp như hình
Quản lý vốn, tuân thủ sl