relevantFinanc36755

EUR/USD 13/12/2021

relevantFinanc36755 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Bum sê là bum ba là bum bum là bum lên nè. BUm thôi anh em, bum đi ngại ngùng gì nữa.
Bình luận:
ydgdgfsgfhg
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.