OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Đánh lên xong đánh xuống.