LUC_TRADING

KÈO SELL SÓNG HỒI CHO EU

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
A em nào không chờ được muốn tiền về nhanh thì vào kèo SELL sóng hồi EU. Còn a e nào đã có lệnh thì ráng đợi ăn kèo lớn như trước mình đã phân tích nhé.
Chúc anh chị thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.