anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC EURUSD NGÀY 22/11/2021

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cả nhà có thể tham khảo EU trong ngắn hạn, SL TP như hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.