ThanhThaoMC

22/04 EURUSD có thể kiểm tra lại 1.000 theo nến tuần

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Down trend vẫn chưa bị phá vỡ
EURUSD có thể kiểm tra lại 1.000 sớm.
240 pips từ vị trí hiện tại
P/s: Inbox để tham gia cùng chúng tôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.