FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Minh gửi lên để các anh em chỉ thêm cho mình
Mình cũng mới học phân tích thôi
Mình cảm ơn các anh em
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.