GKFXPrimeVN

EURUSD test lại hỗ trợ chờ bức phá

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sau tin tức về lãi suất của FED, USD giảm nhanh chóng nhưng sau đó lại phục hồi không kém. Tuy nhiên EUR vẫn chưa mất đà tăng mà dấu hiệu giảm hôm qua chỉ là giai đoạn điều chỉnh (theo quy tắc retest). Dự đoán EURUSD tiếp tục tăng. Mình đưa ra mức take profit và stop loss như hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.