dinhchien

EURUSD - Kỳ vọng test đáy cũ

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Sau khi tối qua EURUSD trở lại vùng trũng Volume profile và không qua đóng cửa vùng này. Sau đó giảm mạnh trở lại 3 đường EMA65 và đóng cửa vào vùng giá trị hiện tại.
- MACD xuất hiện phân kỳ thực tại vùng trũng cho tín hiệu giảm
- Force Index cũng đã trở lại thấp hơn
- Dự báo USDOLLAR vẫn còn lực tăng nên kỳ vọng EURUSD sẽ test lại đáy và cho đáy mới.
Bỏ lệnh nếu đóng cửa vùng giá này