dinhchien

EURUSD - Kỳ vọng test đáy cũ

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Sau khi tối qua EURUSD trở lại vùng trũng Volume profile và không qua đóng cửa vùng này. Sau đó giảm mạnh trở lại 3 đường EMA65 và đóng cửa vào vùng giá trị hiện tại.
- MACD xuất hiện phân kỳ thực tại vùng trũng cho tín hiệu giảm
- Force Index cũng đã trở lại thấp hơn
- Dự báo USDOLLAR vẫn còn lực tăng nên kỳ vọng EURUSD sẽ test lại đáy và cho đáy mới.
Bỏ lệnh nếu đóng cửa vùng giá này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.