GKFXPrimeVN

EURUSD, thận trọng không thừa!

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Khi chứng kiến EURUSD tăng chóng mặt trong 2 ngày qua, các trader thường có tâm lý "chắc chắn còn lên". Tuy nhiên, trong vài tháng qua, đã xảy ra nhiều lần việc cặp tỉ giá này cùng GBPUSD tăng mạnh rồi lại bị "đạp" xuống không phanh. Lần này biên độ có sự đột phá, tuy nhiên ta phải thận trọng. Khuyến nghị các trader nên BUY nhưng hãy kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Chiến lược hình bên, chúc các trader thành công!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.