FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
E-U đã phá vỡ xu hướng giảm và đang hình thành 1 xu hướng tăng trở lại.
trong thời gian sắp tới ưu tiên cho 1 lệnh ở vị thế mua vào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.