HaoDinhNho

Mua EU

Giá lên
HaoDinhNho Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Bull Flag , nếu rụng cũng phải test lại neck line của vai đầu vai
Giao dịch được đóng thủ công: Close vì không thấy tín hiệu khả quan từ phân tích cơ bản. +9pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.