LiZiLong

EUR/USD ngày 08/01/2022

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Tổng quan thị trường, h4 sideway, nhưng đã xuất hiện nến bao trùm tăng chứng tỏ lực tăng đang chiếm ưu thế vào khung nhỏ canh buy
- H1 cũng không có gì để phân tích nhiều, chờ giá hồi về vùng 1.13157 đến 1.12924 thì tính tiếp đến việc mua bán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.