anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC EURUSD NGÀY 16/12/2021

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Buy Eu sl tp như hình
Nhớ quản lý vốn, tuân thủ sl
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: hit tp 40 pip