thanhphungfx

EURUSD - Hổ hay mèo?

Giá lên
thanhphungfx Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tôi đã TP theo đúng "ý tưởng" đã public tuần rồi!!! Và hôm nay lại là một số góc nhìn tôi muốn "chém gió"
EURUSD lại lần nữa đi vào vùng nhạy cảm, nhiều trader đã SELL, và cũng nhiều người đã BUY, nhưng thực sự chúng ta có nên quá tự tin để đặt 1 lệnh vào lúc này? Cú break trend liệu đã đủ chắc chắn là EURUSD đã đảo chiều, hay cạnh dưới uptrend-line có đủ để khiến EURUSD bật lên "đẹp như vẽ"???
Bình luận:
EU đi đúng nhận định. Like :)))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.