Kienthucforex

Chiến lược EURUSD ngắn và dài hạn

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp tiền EU tăng khá mạnh trong thời gian gần đây khi DXY giảm mạnh trong tuần từ mức cao nhất tại 114.5. Tại biểu đồ H4, Cặp tiền này đã vượt qua vùng kháng cự quan trọng tại 0.99 một cách mạnh mẽ, do đó, về dài hạn xu hướng giảm giá của EURUSD là không còn, mà thay vào đó là xu hướng tăng.

Hiện tại EURUSD đang gặp kháng cự tại 1.008 và nó đang điều chỉnh giảm, mục tiêu về lại vùng 0.996, sâu hơn chút sẽ là vùng giá 0.99. Do đó, ngắn hạn có thể sell cặp tiền này, và dài hạn thì chờ buy tại 0.99.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.