SuperForex

Cặp đôi đã quay lại

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Trên biểu đồ 4 giờ, chúng ta có thể thấy rằng cặp đôi của chúng tôi vẽ ra vai thứ hai của hình "đầu và vai", và đã tìm thấy ngưỡng kháng cự tại 1.2450.

Tại thời điểm này, cặp đôi quay lại và di chuyển xuống. Do đó, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ đạt mức 1.2240. Chúng tôi đề nghị đặt lệnh Chốt lời ở mức này.

Dữ liệu được công bố ngày hôm nay từ Đức và Ý dường như tồi tệ hơn dự kiến. Do đó, ít có khả năng giá sẽ đảo chiều trước khi đạt tới ngưỡng của chúng tôi.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.