Eagle-Pips

EUR/USD Buy ngay @1.11180

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EUR/USD Buy ngay @1.11180
Stop loss @1.1090 (-30 pips)
Take profit @1.1240 (+120 pips)

Giao dịch được đóng thủ công: +40 pips