VirusF

Đã đến lúc EUR đảo chiều !!

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Căng thẳng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã dịu đi
Đồng EUR cũng đã lùi về mốc hỗ trỡ 1.171, điểm hỗ trợ của chính đồng tiền này trước đây.
Điểm hồi này cũng là điểm cản Fibo 76.4
Theo nhận định cá nhân, EUR có thể hồi về mốc 1.196
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.