Jayce_Pham

EURUSD 4/11/2019 - 8/11/2019 Động lực tăng dài hạn không tốt

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
1D
TT : Đã có tín hiệu tăng trở lại sau sóng điều chỉnh
VPA G: SÓng điều chỉnh khát đẹp, sóng tăng tốt . Ngắn hạn có thể ổn
VPA S: Có Doji ngay vùng nhạy cảm . Nhưng đã xả Sell trước. => Tăng nhưng động lực tăng Break chưa thực sự tốt.
PA G: Null
PA X: Tailed bar ngắn
Với cái động lực này ngắn hạn sẽ tăng 1 - 2 ngày nhưng khả năng cao không thể break trend giảm.
Nếu Break được lại bàn tiếp hướng đi sau đó.(Khả năng rất thấp)

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.