Jayce1006

EURUSD 4/11/2019 - 8/11/2019 Động lực tăng dài hạn không tốt

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
1D
TT : Đã có tín hiệu tăng trở lại sau sóng điều chỉnh
VPA G: SÓng điều chỉnh khát đẹp, sóng tăng tốt . Ngắn hạn có thể ổn
VPA S: Có Doji ngay vùng nhạy cảm . Nhưng đã xả Sell trước. => Tăng nhưng động lực tăng Break chưa thực sự tốt.
PA G: Null
PA X: Tailed bar ngắn
Với cái động lực này ngắn hạn sẽ tăng 1 - 2 ngày nhưng khả năng cao không thể break trend giảm.
Nếu Break được lại bàn tiếp hướng đi sau đó.(Khả năng rất thấp)