Kgold_vn

EURUSD, Đang ở vùng Hỗ Trợ, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn.

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Trend giảm đang mạnh, nhưng hiện tại đang ở vùng Hỗ Trợ, Khả năng cao là sẽ có một sóng hồi nhỏ đến Line Xanh Dương, tại điểm này mới xem xét nến theo 2 hướng :
A - Mũi tên xanh tiếp tục tăng đến KHáng CỰ bên trên
B - Mũi tên đỏ sẽ quay đầu giảm tiếp phá Hỗ TRợ , và đến Hỗ Trợ Kế tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.