happelucky

EURUSD

Giá lên
happelucky Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kham khảo khả năng gần cận biên của các cạnh. Xu Hướng có thể đảo chiều hoặc phá cạnh vượt lênh . Tham khả khung 1H-4H
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Nên Sell bây giờ để ăn tiếp nào :)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.