UnknownUnicorn13919634

Phân tích EURUSD ngày 02/02/2021

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- EURUSD:
Sell vùng 1.209( nếu có tín hiệu đảo chiều)
TP: 1.205
SL: 1.211
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.