vanhuynam2018

EUR/USD Bán trên khung H4

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá đã chạm trend line giảm giá từ ngày 16 tháng 10 năm 2018 tới nay. Đông thời cuối tuần vừa rồi xác nhận giá phá trend line tăng ngắn hạn từ ngày 10 tháng 11. Cần chờ giá pullback lại giữa vùng giá Fibo 38.2% vùng Demand mới hình thành. Chờ tín hiệu ưu tiên Lệnh Sell.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.