PKTeam

Nhận định trung dài hạn EURUSD: Giảm

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng giảm rõ trên đồ thị tháng, tuần và ngày.
Canh bán khi xuất hiện các tín hiệu