dinhchien

EURUSD - đã có tín hiệu buy

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Force index đã qua đường 0.
Head and shoulder tại chart và chỉ báo MACD
- Cẩn thận đợt giảm trước đó có RSI vượt 30