GKFXPrimeVN

EURUSD - 12/07/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1695

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1695 với mục tiêu 1,1655 & 1,1625.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1695, có thể tới 1,1725 & 1,1760.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,1695 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1,1655.