Blogngoaihoi

EURUSD 17/11- Nhiều yếu tố kỹ thuật kỳ vọng hồi phục tăng

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kèo 1 : EURUSD 17/11- Nhiều yếu tố kỹ thuật kỳ vọng hồi phục tăng.
Vùng hỗ trợ tâm lý số tròn 1.13
Chạm biên dưới kênh giá giảm
Mô hình harmonic tăng " Bullish butterfly".
Chiến lược tham khảo : Mua quanh 1.13, Stop 1.126, TP 1.14.