Blogngoaihoi

EURUSD 17/11- Nhiều yếu tố kỹ thuật kỳ vọng hồi phục tăng

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kèo 1 : EURUSD 17/11- Nhiều yếu tố kỹ thuật kỳ vọng hồi phục tăng.
Vùng hỗ trợ tâm lý số tròn 1.13
Chạm biên dưới kênh giá giảm
Mô hình harmonic tăng " Bullish butterfly".
Chiến lược tham khảo : Mua quanh 1.13, Stop 1.126, TP 1.14.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.