NamHenry

cặp tiền EUR/USD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tham Khảo:
Canh sell tại H4
Vùng giá kì vọng: 1.108xx - 1.106xx
kèo dài hạn nên cần điều chỉnh khối lượng, tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra
Giao dịch đang hoạt động: giá đang chạy .....