NamHenry

cặp tiền EUR/USD

Giá xuống
NamHenry Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tham Khảo:
Canh sell tại H4
Vùng giá kì vọng: 1.108xx - 1.106xx
kèo dài hạn nên cần điều chỉnh khối lượng, tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra
Giao dịch đang hoạt động:
giá đang chạy .....
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.