LeeBK

EURUSD H1 Intraday-Short 1.163-1.164, stop 1.170, TP 1.155-1.150

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
US Session, canh sell tại kháng cự mạnh trên H1, vùng cạnh mây và EMA200 level.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.