KTradervn

Sell EURUSD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
1. Plan đầu tuần: Buy Scalp
- Đây là lệnh ngược xu hướng nên SL ngắn (30pips)
- Chú ý không gồng lệnh này
- TP về vùng Fibonacci 0,5 - 0,618 sau đó theo dõi hành động giá
2. Plan giữa tuần: Sell Swing
- Entry ở vùng 0,5 - 0,618
- Theo dõi hành động giá ở khu vực này: Nếu xuất hiện mô hình (2 đỉnh, vai đầu vai, nến Engulfing ) thì sell
- SL ở đỉnh cũ
- TP ở đáy cũ khung D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.