UnknownUnicorn13919634

Phân tích EURUSD ngày 01/02/2021

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Phân tích : 01 /02/2021
- EURUSD:
Sell vùng 1.2148( nếu có tín hiệu đảo chiều)
TP: 1.210
SL: 1.218

Chúc các bạn 1 ngày giao dịch thuận lợi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.