RichPhu

Ngày 13/12 buy EURUSD kỳ vọng hồi 1.15

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Trên Khung D1 ta có:
Xu hướng giảm
Pivot Poin tháng trùng với vùng kháng cự 1.1375 - 1.139
Momentum downtren đã yếu.
2 Pinbar tốt 26/11 và 8/12
Tổng kết D1: kỳ vọng eurusd điều chỉnh tăng về vùng kháng cự 1.139 cao hơn là 1.15
Trên khung h1:
Có xu hướng tăng từ 25/11 - 30/11
Xu hướng giảm 30/11 - 8/12
8/12 xu hướng giảm bị phá vỡ và xu hướng tăng h1 trước đó vẫn còn.
-------------------------------
Setup buy:
Buy 1.1302
SL: 1.126
TP1: 1.1375
TP2: 1.15
Giá phá qua 1.1355 mà không chạm setup thì hủy giao dịch này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.