great_khuat

EUR/USD - SPIDER & DIAMOND trend - D1 - 06.05.2020

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
vùng xác định BUY hay SELL
khi thị trường BREAK khỏi vùng này thì
nếu đi xuống thì vùng DIAMOND được gọi là vùng xác định mới.
(chỉ áp dụng cho D1)
FOREC goodluck!

Bình luận