kimphung77

EURUSD - Thực hành SELL dài 7 tháng, lợi nhuận 8500 pip

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
THAM KHẢO:

Yếu tố 1: Chúng ta có một đường trend line từ đỉnh ngày 25.04.2011 & đỉnh ngày 05.05.2014, và vùng giá chúng ta hiện đang ngưỡng chạm vào trend line này.

Yếu tố 2: Fibonacci

- Từ đỉnh ngày 05.05.2014 kết hợp đáy 09.01.2017, tạo ra một Fibonacci Retracement (Tạm gọi là Fibo 1).
- Đáy 09.01.2017 + Đỉnh 28.08.2017 + Đáy 06.11.2017: Tạo được một Fibonacci Extension (Tạm gọi là Fibo 2).
+ Chúng ta dễ dàng xác định được vùng giá 61.8 của cả 2 fibo giao động trong khoảng 1.25762 - 1.26412. Và khả năng rất cao là vùng giá này sẽ tạo một lực đẩy rất mạnh làm giá đi xuống.

Kết luận:

SELL EUR/USD trong vùng giá 1.25762 - 1.26412.
Take Profit: 1.17240
Stop Loss: 1.29252 (Phá cản, mất khả năng hồi xuống)
Dư kiến thời gian: Trước 03.09.2018 (7 tháng)
Profit: 8500 pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.