NgocHaiPearlie

EURUSD - Xu hướng tăng.

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá đã phá vỡ trendline và hướng đến mức kháng cự ngắn hạn trên hình. Mua lên theo kỳ vọng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.