DangPhong

Bản đầu tay EU

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Eu đang trong trend giảm H4, mình cùng nhau đẩy về cản D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.