OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Biểu đồ tuần: Đi ngang với biên trên 1.16315, biên dưới 1.55594
- Biểu đồ H4: Vùng mua tiềm năng 1.15594
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.