SuperForex

Cặp đôi tiếp tục di chuyển theo xu hướng giảm

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sau khi tạo thành hình "Đỉnh đôi", cặp của chúng ta hướng xuống dưới và có thể đứng dưới mốc 1.22 vào lúc này.

Trước đó, đã tìm thấy ngưỡng kháng cự gần ngưỡng 1.2235, và nhanh chóng lao xuống. Nếu chúng ta xem xét chuyển động này từ quan điểm của lý thuyết sóng Elliott , thì chúng ta có thể quan sát sự hình thành của sóng thứ ba, mà phải vượt qua các mức 1.2180 và 1.2150.Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các vị trí ngắn bằng cách đặt lợi nhuận gần các cấp này.

Nếu không, nếu cặp không hợp nhất dưới các mức này, chúng tôi giả định giá vào hành lang với giới hạn dưới 1,2180


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.