NenTangForex

Sell EURUSD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chúng ta có thể Sell EURUSD ngay bay giờ. Giữ vững quản lý vốn và R:R của bạn
Đóng lệnh: dừng lỗ