Sinvestvn

Xu hướng EURUSD

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đang nằm trong kênh giá tăng. Quan sát vùng hỗ trợ của giá và hỗ trợ của kênh giá để BUY.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.