GKFXPrimeVN

EURUSD, chưa thể phá vỡ mô hình tam giác

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
USD vẫn cứ mạnh lên so với các đông tiền khác trừ JPY. Cặp tỉ giá EURUSD đã dao động trong tam giác lớn như hình một thời gian khá dài và dự đoán điều này sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Bởi hầu như không có thông tin nào đủ quan trọng để thay đổi xu hướng của EUR thời điểm hiện tại. Về mặt kỹ thuật, ta có thể xem xét đặt lênh chờ mua tại vùng cạnh dưới của tam giác. Chiến lược như hình, anh em tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.