NguyenManhHung07

4 4 19 EU

NguyenManhHung07 Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
chờ đợi sóng C kết thúc dự kiến tại 1.121x
Bình luận:
giá chạm mức 0.618 so với sóng trước
kết thúc sóngC ?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.