smallturtle

Chờ sell EUR/USD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
36 lượt xem
0
- Xu hướng giảm rõ rệt
- Tìm đường bán xuống khu vực 1.12920