tohaitrieu

EUR/USD Chart D1 và H4 Harmonic Cypher, Target 1.1383

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EUR/USD Chart D1 và H4 Harmonic Cypher , Target 1.1383
Giao dịch đang hoạt động: Buổi chiều mạng yếu quá nên giờ mới xuất bản ý tưởng được do Tô đang đi du lịch.

Entry: 1.1187
Stop Loss: 1.1135
Take Profit:
1 - 1.1248
2 - 1.1278
3 - 1.1318
Good Luck!
Giao dịch đang hoạt động: Cập nhật Stop Loss lệnh EUR/USD trước giờ tin tức được phát hành.

Stop Loss cũ: 1.1135
Stop Loss hiện tại: 1.1195 (+8pips)

Chúc các bạn giao dịch thành công!
Giao dịch đang hoạt động: EUR/USD chạm Take Profit 1 tại 1.1248
Dời Stop Loss lần 2 trước giờ tin ra.

Stop Loss ban đầu:

Stop Loss lần 1: 1.1195

Stop Loss hiện tại: 1.1208

Chúc các bạn giao dịch thành công!
Đóng lệnh: dừng lỗ: EU Trailing Stop 300point bị chạm Stop Loss tại 1.1233

Out toàn bộ lệnh chờ đợi tín hiệu tiếp theo!
Giao dịch đang hoạt động: Ngày 03/05/2019:
Khớp lệnh Buy Limit 1.1135
Stop Loss: 1.1115
Take Profit: 1.1318
Trailing Stop: 500point