tohaitrieu

EUR/USD Chart D1 và H4 Harmonic Cypher, Target 1.1383

Giá lên
tohaitrieu Premium Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EUR/USD Chart D1 và H4 Harmonic Cypher , Target 1.1383
Giao dịch đang hoạt động:
Buổi chiều mạng yếu quá nên giờ mới xuất bản ý tưởng được do Tô đang đi du lịch.

Entry: 1.1187
Stop Loss: 1.1135
Take Profit:
1 - 1.1248
2 - 1.1278
3 - 1.1318
Good Luck!
Giao dịch đang hoạt động:
Cập nhật Stop Loss lệnh EUR/USD trước giờ tin tức được phát hành.

Stop Loss cũ: 1.1135
Stop Loss hiện tại: 1.1195 (+8pips)

Chúc các bạn giao dịch thành công!
Giao dịch đang hoạt động:
EUR/USD chạm Take Profit 1 tại 1.1248
Dời Stop Loss lần 2 trước giờ tin ra.

Stop Loss ban đầu:

Stop Loss lần 1: 1.1195

Stop Loss hiện tại: 1.1208

Chúc các bạn giao dịch thành công!
Đóng lệnh: dừng lỗ:
EU Trailing Stop 300point bị chạm Stop Loss tại 1.1233

Out toàn bộ lệnh chờ đợi tín hiệu tiếp theo!
Giao dịch đang hoạt động:
Ngày 03/05/2019:
Khớp lệnh Buy Limit 1.1135
Stop Loss: 1.1115
Take Profit: 1.1318
Trailing Stop: 500point

Live Trading Miễn Phí 21:00 Tối chủ nhật hàng tuần tại:
Youtube: https://trieu.to/youtube
Live Chat Trading trên Discord: https://trieu.to/discord
Website: https://www.tohaitrieu.net
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.