GKFXPrimeVN

EURUSD, khi tam giác đối xứng bị phá vỡ!

Giá lên
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chiến tranh thương mại đang khiến cho USD chịu áp lực không hề nhỏ mặc dù dữ liệu kinh tế Mỹ tốt. Cuộc chiến thương mại sẽ không dễ dang kết thúc sơm, điều đó là lý do để EURUSD có thể tăng trong vài tháng tới. Một điều nữa là TQ có thể quay sang hợp tác với châu Âu nhiều hơn và EUR có thêm động lực tăng giá trị. Chiến lược như hình, anh em tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.