nguyenvanthe

Kịch bản giao dịch cặp EU Phiên Âu ngày 21/08

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
📣📣 Phiên Mỹ ngày hôm qua chứng kiến đợt tăng giá hơn 130pip trên cặp EU và hiện tại giá đang phản ứng điều chỉnh tại vùng 1.153xx. Kịch bản giao dịch trong 🕑 Phiên Âu hôm nay sẽ là ưu tiên BUY, tuy nhiên thì giá đang có dấu hiệu điều chỉnh biên độ 20pip tại vùng này, mọi người có thể SELL tham khảo trước khi 🕑 Phiên Âu mở cửa.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.