FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
trong khung m15 da pha keylevel quan trọng của xu hướng giảm hình thành xu hướng tăng. Tạo cấu trúc tăng giá hồi về keylevel quan trọng của khung M15 và H1 đồng thời xuất hiện mô hình nến đảo chiều nên đặt lệnh BUY SL dưới keylevel quan trọng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.