foti_vanlan_trader

E gửi Thầy bài tập đọc nến ạ.

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xin Thầy kiểm tra bài tập và cho e ý kiến ạ. Em cảm ơn Thầy ạ