reasonableFish

BUY EURUSD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
CƠ HỘI MUA LÊN CỦA AE ĐÃ TỚI.
Trên khung h1 giá đang cbi test về nếu phá thì Eu ba y khá mạnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.